Reis - Revista Española de Investigaciones Sociológicas

CIS

Busca rápida

Busca avanzada

Presentación


A Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS) é unha publicación trimestral do Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), sendo parte fundamental da súa actividade editorial. Comezou a editarse en 1978, e o seu obxecto é procurar a difusión de estudos de natureza académica que contribúan ao mellor coñecemento da sociedade española. Pola súa traxectoria histórica e o alto nivel de calidade esixido ás contribucións, converteuse nunha revista de referencia para calquera estudoso ou investigador das Ciencias Sociais.

A revista abrangue un amplo abano de temas inscritos no ámbito da Socioloxía e Ciencia Política en xeral, dos cales se poden destacar:

Cada número estrutúrase nos seguintes apartados:

Dende xaneiro de 2014, a REIS ofrece acceso aberto online ao texto completo da revista.

Ficha da revista


CIS · Montalbán, 8 · 28014 Madrid · España | correo electrónico: cis@cis.es