Reis - Ikerketa Soziologikoen Espainiako Aldizkaria

CIS

Bilaketa azkarra

Bilaketa aurreratua

Bienvenidos - Benvinguts - Ongi Etorri - Benvidos - Welcome

Argibideak Egileei


Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS) aldizkariaren helburua soziologiaren, politika-zientziaren eta antzeko giza zientzien arloko lan akademikoak hedatzea da, beti ere eduki horrek gizartea, politika edo giza ikerketaren metodologia ezagutzen laguntzen badu.

Ebaluatzeko eskuizkribu bat bidali aurretik, arren eskatzen dizugu ezarritako helburuak dituela egiazta dezazun. Gai horiez kanpo dauden eskuizkribuak ebaluazioa egin gabe baztertu ahal izango dira.

 1. Ebaluatuko diren lanak gaztelaniaz edo ingelesez aurkeztu ahal izango dira. Ebaluatutako eta onartutako artikulu guztiak aldizkariaren edizio elektronikoan baino ez dira argitaratuko bi hizkuntzatan. Gaztelerazko artikuluak bakarrik argitaratuko dira papereko edizioan.
 2. REISek ondoko eskuizkribu motak onartzen ditu argitaratzeko:

   a) Artikuluak: ikerketa-lanak originalak izan behar dira, teorikoak edo enpirikoak, garapen teoriko edo analitiko egokiarekin eta aldizkari zientifiko espezializatuen ohiko formatua izan behar dute.

   b) Ikerketa-oharrak: aurkikuntza berezien, ekarpen berrien, aurkikuntzen errepikapenen edo literatura zientifikoari gehitutakoen berri eman behar dute, beti ere artikuluetan eskatzen den luzapena eta garapen teoriko edo xehetasun analitikorik gabeko argitalpena arrazoituta badago.

   c) CISen Datu Bankuaren inguruko oharrak: interes soziologikoa eta politologikoa duten gaurkotasun gaien inguruko bilakaera joerak ustiatu eta aztertzen dituzten lanak aurkeztu beharko dituzte, CISen Datu Bankua erabilita.

   d) Saiakera bibliografikoak: gai beraren inguruan argitaratu berri diren bi argitalpen edo gehiago aztertuko dituzte; orrialdearen behealdean oharrak izan ditzakete eta amaieran erreferentzia bibliografikoak.

   e) Liburu kritika: saiakera lanak izango dira eta interes akademiko eta zientifikoa duten argitalpen berriak aztertuko dira.

 3. Eskuizkribuak jasotzea: REISi jatorrizko eskuizkribuak aurkezteko, Scholar One plataforman aldizkari honi eskainitako webgunean sartu behar da:

  http://mc04.manuscriptcentral.com/reis

  Eskuizkribuak soilik ScholarOne plataformaren bidez jasoko dira. Ez da onartzen jatorrizkoak posta elektronikoz bidaltzerik. Eskuizkribuak aurkezteko prozesuei buruzko zalantzak edo kontsultak honako helbide elektroniko honetara bidera daitezke: consejo.editorial@cis.es.

 4. Eskuizkribuak bidaltzea egileek ohar hauen berri dutela eta onartzen dituztela esan nahi du, eta argitalpen-arauak ere onartzen dituztela.

 5. Bidalketaren egilea edo bidaltzailea izango da REISeko Idazkaritzak Scholar One sistemaren bidez proposamenari lotuta igortzen dituen komunikazio guztien hartzailea. Alta egin beharko du sisteman, egile gisa erregistratuz eta nahitaezkotzat adierazitako eremuak betez. Pertsona hau izango da arduraduna, egile ugari egongo balira, kolaboratzaileekin harremanetan jartzeko eta REISeko Idazkaritzari horien inguruko informazioa emateko, eta eskuizkribuaren egiletzaren inguruko gatazka posible guztien erantzule ere izango da. 1. Komunikazioak jasoko dituen egilea aldatu nahi bada zehazki eskatu beharko da.

 6. Lanek edozein hizkuntzatan argitaratu gabeak izan behar dute. Hala eta guztiz ere, aldizkariaren daiteke aldez aurretik kongresu argitaratutako onartzen baldin eta beren kalitate hori justifikatzen funtzionatzen duen. Non da aldez aurretik argitaratu artikuluan adierazten da.

  Egilearen ardura izango da egile-eskubideen egoeraren inguruan informatzea. Jabetza Intelektualaren Legearen 138-143 artikuluetan ezarritakoaren arabera, jabetza intelektual eskubideak urratzen dituenaren aurka burutu daitezkeen ekintza eta prozedurei dagokienez, eskubide horiei eraso egiten dien argitalpena egilearen erantzukizuna izango da.

 7. Eskuizkribuaren bi bertsio bidali beharko dira:

   a) Egileak berak nahi bezala argitaratuta ikusi nahi lukeen bertsioa.

   b) Bestea izengabea, hau da, egilearekin zuzenean identifikatu edo nor den ulertarazi lezakeen erreferentzia guztiak kenduz.

   c) Edonola ere, REISeko Idazkaritzak eskuizkribuak izengabeak direla berrikusiko du.

 8. Egilearen/egileen biografia-oharra erantsiko da, pertsona bakoitzeko 150 hitz baino gutxiagokoa. Edonola ere, hauek adierazi behar dira:

   a) Izen osoa.1.

   b) Erakundeekiko lotura garrantzitsuenetik hasita adieraziko da; hau da, lehenengo erakunde nagusia (entitate nagusia) eta gero mendeko erakundea edo erakundeak (sailak eta abar), antolakuntza arloan duten mendekotasunaren arabera.Hiria (nahiz eta erakundearen izenak hori adierazi) eta herrialdea adieraziko dira. Erakundearen izen ofiziala eta osoa erabiliko da.

   c) Posta elektronikoaren helbidea.

  REISeko Idazkaritzak biografia-oharraren laburpena argitaratzeko eskubidea du aldizkari espezializatuek egiten duten bezala.

 9. Scholar One sistemaren bidez bidaltzen den eskuizkribuaren formatuari dagokionez, honako argibide hauek hartu beharko dira kontuan:

  a) "Artikuluek”, “ikerketa oharrek” eta “CISen datu bankuaren inguruko oharrek” izenburua gaztelaniaz eramango dute lehenik eta ingelesez ondoren. Izenburuak artikulu edo oharraren edukia islatu beharko du. Ez da gomendatzen 10 hitzetik gorako izenbururik hautatzea. Azpitituluak erabili ahalko dira, baina ez dira laburdurak inolaz ere onartuko.

  b) Lanek aurretik laburpen txiki bat izango dute, 100 eta 130 hitzen artekoa, bertsio bat gaztelaniaz eta bestea ingelesez egina, eta biak ere edukiz berdinak izango dira. Laburpenak argi azaldu behar du azterketaren edo ikerketaren helburua; oinarrizko prozedurak (metodoak); aurkikuntza nagusiak (emaitzak), eta ondorio esanguratsuenak, eta ikerketaren alderdi berri eta garrantzitsuenak azpimarratu behar ditu.

  c) Laburpenaren azpian hitz klabeak gehituko dira, 4etik 8era bitartean, eta dagokion ingelesezko itzulpena ere bai. Ahal izanez gero, soziologian eta politika-zientzian nazioartean onartutako terminoak erabiliko dira edo, bestela, diziplina zientifiko horietan nazioartean onartutako terminoak.

  d) Hitz klabeen ondoren eskuizkribuaren testua sartuko da eta, edonola ere, ondoko ezaugarriak izan beharko ditu:

   - "Artikuluek" gehienez 9.000 hitz izango dituzte, izenburua, laburpena, hitz klabeak, taulak, bibliografia eta oin oharrak barne.

   - “Ikerketa oharrek” eta “CISen datu bankuaren inguruko oharrek” gehienez ere 5.000 hitz izango dituzte guztira, barne hartuta izenburua, laburpenak, gako hitzak, taulak, bibliografia eta oin oharrak.

   - "Saiakera bibliografikoek" gehienez 3.500 hitz izango dituzte.

   - "Liburuen kritikek" gehienez 2.500 hitz izango dituzte. Hauen artean egilea, izenburua, argitaletxea, aztertutako lanaren argitalpen-data eta -tokia, eta kritikaren egilearen izena, abizena eta harremanetarako helbidea ere bai.

 10. Bidaltzen den eskuizkribuaren testuaren estiloari dagokionez, beharrezkoa izango da:

   a) Letra mota eta neurri bakarra erabili: Times New Roman 12.

   b) Testua ez lerrokatu.

   c) Paragrafoen hasierak ez koskatu.

   d) Laburdura guztiak deskribatu egingo dira aipatzen diren lehen aldian.

   e) Oharrak orrialdearen behealdean idatziko dira.

 11. Taula eta grafiko guztiak ondo zenbatuta egongo dira (zenbaki erromatarrak tauletan eta zenbaki arabiarrak grafikoetan) eta bakoitza orri banatan aurkeztuko da, dokumentuaren amaieran. Izenburu zehatza izango dute, taularen edo grafikoaren edukia ulertzeko modukoa. Taulei dagokienez, ahal den heinean ez da lerro bertikalik erabiliko kasuan kasuko zutabeak banantzeko. Irudiak bereiz bidali behar dira, tif edo jpg formatuan; 300 pixel/hazbeteko erresoluzioa izan behar dute, eta 10 cm-ko zabalera gutxienez.

 12. Bibliografiaren erreferentzia guztiek testuan dagokien erreferentzia izan behar dute, eta testuan beste egile batena den adierazpen orok ere bibliografian erreferentzia izan behar du.

 13. Testuan azaltzen diren liburu eta artikulu aipamenak testuan bertan azalduko dira eta ez orrialdean behealdeko oharretan. Parentesi artean egingo dira, egilearen abizena minuskulaz idatziz eta gero argitalpen urtea eta orrialdea adieraziz. Adibidez: (Bourdieu, 2000:31). Bi dokumentuk edo gehiagok egile eta urte berbera badute, parentesiaren barruan eta urtearen ondoren minuskulaz idatziz bereiziko dira (Coté, 1985a). Bi autore dituzten dokumentuetan egileen lehen abizenak aipatzen dira "eta" loturarekin (Newton eta Norris, 2000). Bi egile baino gehiago dituzten dokumentuetan aipamena laburtuko da lehen egilearen abizena bakarrik aipatuz eta jarraian “et al.” idatziz.

 14. Bibliografia-erreferentziak testuaren amaieran jarriko dira, egileen izena alfabeto-ordenan jarriz eta ezarrita dauden ondoko arauen arabera:

   a) Egile ugari badira: lehen egilea: abizena/izena; beste egileak: abizena/izena. Hiru egile baino gehiago ez badira, guztiak aipatu behar dira; hiru baino gehiago badira, lehenengoa jarri eta gero (et al.).

   b) Argitalpen urtea parentesi artean.

   c) Artikuluaren izenburua edo liburuaren kapitulu batena kakotx artean eta liburuarena letra etzanean. Aldizkariaren izena ere letra etzanean idatziko da.

   d) Argitalpen tokia, editoriala edo aldizkariaren izena, kopurua eta orriak, guztira.

  Erreferentzia gisa, ondoko adibideak erakuts daitezke:

  * Liburuen aipamena:

   Inglehart, Ronald (1997). Modernization and Postmodernization. Princeton: Princeton University Press.

   Campbell, Angus et al. (1960). The American Voter. New York: Wiley.

  * Liburuetako kapituluen aipamena:

   Newton, Kenneth y Norris, Pippa (2000). “Confidence in Public Institutions: Faith, Culture, or Performance?”. En: S. Pharr y R. Putnam (eds.). Disaffected Democracies: What´s Troubling the Trilateral Countries?. Princeton: Princeton University Press.

  * Aldizkarietako artikuluen aipamenak:

   Clarke, Harold D.; Dutt, Nitish y Kornberg, Allan (1993). “The Political Economy of Attitudes toward Polity and Society in Western European Democracies”. Journal of Politics, 55(4): 998-1021.

  * Interneteko aipamenak:

   Green, Melanie; Krosnick, Jon A. y Holbrook, Allyson L. (2001). The Survey Response Process in Telephone and Face-to-Face Surveys: Differences in Respondent Satisficing and Social Desirability Response Bias (en linea). http://www.clas.ufl.edu/users/kenwald/pos6757/spring02/tch62.pdf, acceso 1 de abril de 2011.

 15. Egileek, hala gertatu bada, ikerketaren euskarri edo finantzaketa adierazi behar dute.

 16. Ikerketa Soziologikoen Espainiako Aldizkariak (Revista Española de Investigaciones Sociológicas, REIS) emakumeen eta gizonen arteko parekotasuna zaintzen duten genero-politiken aldeko konpromisoa erakutsi du. Aldizkariak honako helburu hauek ditu:

  a) Argitaratze-organoak osatzen dituzten emakumeen eta gizonen kopurua orekatu, baita emakumeek ebaluazioen % 50a egiten dutela bermatu ere;

  b) Hizkuntza inklusiboaren arauak bete, eta horregatik egileei gomendatzen zaie hori erabiltzea artikuluak idazten dituztenean, bi sexuen arteko bereizketarik egin gabe eta hitz generikoak erabiliz;

  c) Genero-arloko estereotipo eta aurreiritziak saihestu, aldagai hori emaitzetan mugatuz azalpenean desberdintasunak edo tratamendu desparekatuak erakuts ditzaketen konnotazioak gehitu gabe.


 17. 1 http://ec3.ugr.es/in-recs/grupoinvest intereseko edukia duen esteka edo http://www.accesowok.fecyt.es enlace badakizu zer egin behar duzun zure argitalpen zientifikoak identifikatzeko. Web-orri horietan informazioa topa daiteke egile bakoitzari sinatzeko komeni zaion izenari buruzkoa, ahalik eta aipamen gutxien galtzeko, abizen konposatuak baditu, esteketarako partikulak, etab.
CIS · Montalbán, 8 · 28014 Madrid · Espainia | e-maila: cis@cis.es